Raoul Wallenbergstraat 52
1102 AX AMSTERDAM
T: +31 (0) 20 600 7907
E: info@exalander.com

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2007:

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

 

Zie ook de tarieven pagina.
©EXALANDER 2020